Disclosures bij impactmeting

In dit verslag rapporteren we over de door ons geïdentificeerde impacts van een versnelde digitalisering van onze netten in de provincie Noord-Holland (hoofdstuk klanten) en de duurzame renovatie van onze twee grootste kantoren (hoofdstuk medewerkers). Daarnaast hebben wij in 2016 een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste impacts van alle activiteiten van Alliander. Onderstaande documenten bieden nader inzicht en onderbouwing van de in het jaarverslag opgenomen informatie.