Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2016

2015

2014

2013

2012

Resultaat

     

Netto-omzet

1.584

1.540

1.594

1.744

1.674

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.723

1.680

1.729

1.846

1.772

Totaal bedrijfskosten

-1.516

-1.341

-1.245

-1.389

-1.378

Bedrijfsresultaat

207

339

484

457

394

Resultaat na belastingen

282

235

323

288

224

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-145

-211

-172

-94

-96

Materiële vaste activa

6.529

5.899

6.218

6.012

5.821

Balanstotaal

7.735

7.726

7.672

7.548

7.414

Eigen vermogen

3.864

3.687

3.579

3.375

3.203

Totaal rentedragend vreemd vermogen

1.564

1.668

1.775

1.895

1.896

Totaal financiering

5.428

5.355

5.354

5.270

5.099

Investeringen in vaste activa

690

577

572

575

583

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

376

513

623

683

545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-232

-492

-410

-493

-498

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-185

-99

-201

-135

-53

Vrije kasstroom

144

21

213

190

47

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

95%

72%

91%

85%

100%

ROIC

3,5%

4,9%

6,3%

7,6%

6,9%

FFO/nettoschuldpositie

26,6%

28,1%

34,0%

38,7%

30,1%

Rentedekking

8,3

7,6

7,6

8,0

6,0

Solvabiliteit

58,5%

55,7%

53,6%

51,1%

49,5%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.109

3.100

3.078

3.063

3.087

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

37

31

26

29

31

Gelegde kabel (km)

859

918

816

904

1.160

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.510

2.671

2.658

2.649

2.644

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

21

19

18

20

22

Gelegde leiding (km)

151

159

136

160

196

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

29.990

29.882

29.936

30.314

30.522

Gas (miljoen m3)

6.367

6.012

6.115

7.790

7.461

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

7.468

9.465

10.310

12.742

12.364

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

973

956

929

930

781

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

23,3

21,9

19,9

24,0

24,5

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.621

5.572

5.547

5.878

5.675