Bestuurdersbeloningen

De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is opgenomen in noot [24] van de geconsolideerde jaarrekening 2017.

Arnhem, 16 februari 2018

Raad van Bestuur

De heer M.R. van Lieshout

Mevrouw I.D. Thijssen

Raad van Commissarissen

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink voorzitter

De heer G.L.M. Hamers

Mevrouw dr. J.G. van der Linde

De heer B. Roetert

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer