Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

  

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Noot

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2016

 

684

671

496

53

1.548

235

3.687

         

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

 

-

-

-

-7

-

-

-7

Nettoresultaat 2016

 

-

-

-

-

-

282

282

         

Totaalresultaat 2016

 

-

-

-

-7

-

282

275

         

Overig1

 

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

 

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2015

 

-

-

-

-

-

-85

-85

Bestemming resultaat 2015

 

-

-

-

-

150

-150

-

         

Per 31 december 2016

 

684

671

496

46

1.685

282

3.864

         

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

12

-

-

-

-8

-

-

-8

Nettoresultaat 2017

 

-

-

-

-

-

203

203

         

Totaalresultaat 2017

 

-

-

-

-8

-

203

195

         

Overig1

 

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

12

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2016

 

-

-

-

-

-

-104

-104

Bestemming resultaat 2016

 

-

-

-

-

178

-178

-

         

Per 31 december 2017

 

684

671

496

38

1.850

203

3.942

  • 1 Overig bestaat uit herwaarderingen pensioenen.