Noot 57 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen is met € 85 miljoen gestegen met name door een hoger resultaat uit het netwerkbedrijf Liander N.V. en het meetbedrijf Kenter B.V.

€ miljoen

2017

2016

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

169

84

Resultaat uit beëindigde deelname van ondernemingen na belastingen

-

176

   

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

169

260