Noot 44 Langlopende verplichtingen

De rentevoeten en aflossingen van de langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

1.562

1.660

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

1.157

844

Aflossingen

-903

-942

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

-33

-

Totaal

221

-98

   

Boekwaarde per 31 december

1.783

1.562

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

70

75

Onderhandse en groene leningen

1,3%

1,0%

-

-

88

13

Euro Medium Term Notes

2,6%

2,6%

-

-

1.395

1.394

Euro Commercial Paper

0,7%

0,0%

225

75

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

230

80

1.553

1.482

Bij het kortlopende ECP programma is sprake van variabele rente.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

Minder dan 1 jaar

230

81

Tussen 1 en 2 jaar

306

6

Tussen 2 en 3 jaar

7

306

Tussen 3 en 4 jaar

8

7

Tussen 4 en 5 jaar

409

8

Meer dan 5 jaar

823

1.154

   

Boekwaarde per 31 december

1.783

1.562

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.