Noot 45 Voorzieningen

€ miljoen

Jubileum uitkeringen

Reorganisatie-kosten

Overige personeels-voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016

29

5

11

45

     

Mutaties 2016

    

Vrijval

-

-6

-

-6

Dotaties

1

19

11

31

Onttrekking

-2

-12

-10

-24

Rentedotatie

1

-

-

1

Afwikkelingen en overige mutaties

-

-

-

-

Totaal

-

1

1

2

     

Boekwaarde per 31 december 2016

29

6

12

47

     

Mutaties 2017

    

Vrijval

-

-3

-

-3

Dotaties

3

7

12

22

Onttrekking

-2

-11

-10

-23

Rentedotatie

-

-

-

-

Afwikkelingen en overige mutaties

-

6

-4

2

Totaal

1

-1

-2

-2

     

Boekwaarde per 31 december 2017

30

5

10

45

De voorziening voor jubileum betreft uitkeringen bij het bereiken van het 10-, 20-, 30-, 40- en 50-jarig dienstverband. Aan het eind van 2017 bedroeg de reorganisatievoorziening € 5 miljoen (2016: € 6 miljoen). De overige personeelsvoorzieningen bestaan met name uit de voorziening voor uitkering bij uitdiensttreding.