Noot 49 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2017

2016

Netto-omzet

9

10

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

36

28

Overige bedrijfsopbrengsten

286

295

   

Totaal

331

333

De "exploitatiebijdrage en overige omzet" bestaat met name uit doorbelaste diensten voor het CDMA datacommunicatienetwerk. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen met name concern brede activiteiten op holdingniveau.