Noot 51 Personeelskosten

€ miljoen

2017

2016

Salarissen

 

82

 

85

Sociale lasten

 

9

 

9

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

12

 

11

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

4

 

5

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

7

 

6

 
  

11

 

11

     

Overige personeelskosten

 

8

 

9

     

Totaal

 

122

 

125

Personeelskosten betreft met name kosten van concern brede activiteiten op holdingniveau.

Vrijwel al het personeel is in dienst van Alliander N.V. De personeelskosten worden doorbelast aan de bedrijfsonderdelen waar deze medewerkers werkzaam zijn. De totale personeelskosten in de winst-en-verliesrekening (€ 122 miljoen, 2016:€ 125 miljoen) hebben betrekking op het personeel werkzaam voor de staven en service-units van Alliander N.V.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was ultimo 2017 1.105 (2016: 1.174).