Noot 53 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2017

2016

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

8

13

Huisvesting en transport

6

6

Huren, leasen en pachten

12

38

Stafdiensten en ICT

41

41

Accountants-, notaris- en adviesuitgaven

17

17

Precario en overige belastingen

1

1

Overig

2

7

   

Totaal

87

123

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkel projecten op holdingniveau.