Noot 54 Financiële baten

€ miljoen

2017

2016

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

1

Fair value winst op financiële instrumenten

-

1

Valuta-omrekeningsverschillen

32

-

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

100

147

   

Totaal

133

149

Binnen Alliander wordt het valuta risico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken financiering in vreemde valuta.

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 44 miljoen lager ten opzichte van 2016 door verandering in de doorbelaste interest percentage en verandering in de samenstelling van groepsondernemingen.