Noot 55 Financiële lasten

€ miljoen

2017

2016

Leningen van derden

48

51

Financiële lasten op leningen van groepsondernemingen

6

26

Valuta-omrekeningsverschillen

28

-

Overige financiële lasten

-

2

   

Totaal

82

79

De financiële lasten leningen derden zijn € 3 miljoen lager door met name een per saldo aflossing van een lening van €400 miljoen en het aantrekken van een lening van € 300 tegen een lagere rente in 2016.

De financiële lasten op leningen van groepsondernemingen zijn € 20 miljoen met name lager door verandering in de samenstelling van groepsondernemingen waardoor per saldo de lasten en baten zijn gedaald.

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken financiering in vreemde valuta die zijn afgedekt door middel van FX swaps.