Noot 6 Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

 

Boekwaarde per 1 januari 2016

229

  

Mutaties 2016

 

Valuta-omrekeningsverschillen

5

Reële waardeveranderingen

-10

Totaal

-5

  

Boekwaarde per 31 december 2016

224

  

Mutaties 2017

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-20

Reële waardeveranderingen

-11

Totaal

-31

  

Boekwaarde per 31 december 2017

193

De post voor verkoop beschikbare financiële activa ultimo 2017 bestaat uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten (2016: € 224 miljoen). De boekwaarde van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 148 miljoen (2016: € 168 miljoen).