Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2016

67

  

Effectief interestpercentage 2016

1%

  

Mutaties 2016

 

Verstrekte leningen

332

Terugbetaalde leningen en interest

-344

Afwaardering lening deelneming

-2

Totaal

-14

  

Boekwaarde per 31 december 2016

53

  

Effectief interestpercentage 2017

1%

  

Mutaties 2017

 

Verstrekte leningen

50

Terugbetaalde leningen en interest

-61

Afwaardering lening deelneming

-1

Totaal

-12

  

Boekwaarde per 31 december 2017

41

  

Langlopend deel overige financiële activa

39

Kortlopend deel overige financiële activa

2

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2017, conform voorgaand jaar, uit vorderingen, leningen en geactiveerde kosten gedenomineerd in euro. In 2017 is hierbij tevens inbegrepen een langlopende vordering van € 18 miljoen op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg.

De in 2016 en 2017 verstrekte en terugbetaalde leningen bestaan voornamelijk uit kortlopende deposito’s.