Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2017

2016

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.062

1.012

Transport- en aansluitdienst gas

381

313

Meetdiensten

120

120

Overige omzet

134

139

   

Totaal

1.697

1.584

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 113 miljoen naar € 1.697 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de groei van het aantal aansluitingen voor elektra (€ 14 miljoen) en hogere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas en elektra (€105 miljoen).