Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2017

2016

Amortisatie bijdragen in aanleg

71

66

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten

72

73

   

Totaal

143

139

De overige baten zijn in het boekjaar 2017 uitgekomen op € 143 miljoen (2016: € 139 miljoen). De overige baten hebben voornamelijk betrekking op de amortisatie van aansluitbijdragen van onze klanten (€ 71 miljoen). Daarnaast is sprake van diverse overige opbrengsten, bestaande uit onder meer ontvangen schadevergoedingen, verhuuropbrengsten, boekwinsten uit verkoop van activa en overige opbrengsten.