Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2017

2016

Netverliezen

58

61

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

188

175

Facturatie en inning

10

9

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

146

157

   

Totaal

402

402

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 402 miljoen gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Enerzijds stijgen de kosten voor transportcapaciteit en -beperkingen met € 13 miljoen door hogere in rekening gebrachte tarieven en een toename van de getransporteerde volumes. Anderzijds dalen de kosten voor netverliezen met € 3 miljoen, met name door lagere tarieven en dalen de kosten voor inhuur aannemers en uitbesteed werk met € 12 miljoen, met name als gevolg van de capaciteitsuitdagingen.