Aandeelhouders en investeerders

Als groot energienetwerkbedrijf hebben we een maatschappelijke functie in de Nederlandse samenleving. Onze maatschappelijke, financiële en duurzame prestaties spelen in de afwegingen van aandeelhouders en investeerders een significante rol. Vanuit een gezonde en solide financiële positie kunnen wij deze prestaties waarmaken.

Onze maatschappelijke en financiële stakeholders hebben aangegeven de volgende onderwerpen van belang te vinden: energiegebruik en CO2, transparantie, ketenverantwoordelijkheid, investeringsbeleid en economische prestaties. In dit hoofdstuk zullen wij nader ingaan op onze prestaties op deze gebieden.

Doelen en resultaten aandeelhouders en investeerders

Rating

Behoud solide A rating profiel
S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

71 % minimaal
70,4 %
71,0 % in 2016

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

672 kton max
632 kton
824 kton in 2016

Circulariteit1

5 %
6 %

FFO/ Nettoschuld

> 20,0 %
27,4 %
26,6 % in 2016

Rentedekking

> 3,5
10,2
8,3 in 2016

Nettoschuld

< 60,0 %
34,4 %
32,6 % in 2016

Solvabiliteit

> 30,0 %
56,7 %
58,5 % in 2016