Klanten

Onze klanten rekenen op een feilloze energievoorziening. Zodat ze thuis altijd licht hebben, de verwarming kunnen laten branden, hun smartphone kunnen opladen, online kunnen winkelen en veilig op weg kunnen. Ook als onze klanten zelf energie opwekken of terugleveren, willen ze kunnen rekenen op een goede infrastructuur en service.

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor onze klanten. Klanten hebben aangegeven de volgende onderwerpen van belang te vinden om terug te lezen in het jaarverslag: leveringsbetrouwbaarheid, innovatie, rol energieopwek, slimme netten en datatechnologie, regulering en tarieven, veilige infrastructuur en klanttevredenheid. Deze onderwerpen zijn in dit deel van het jaarverslag verwerkt.

Doelen en resultaten klanten

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid gemeten door de NES score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt).
47 %
51 % in 2016
39 %
36 % in 2016

Uitvalduur elektriciteit

21,0 minuten
20,9 minuten
23,3 minuten in 2016

Digitaliserings- programma's

95 % minimaal
58 %
8 % in 2016

Realisatie aanbiedplanning slimme meter

534.000 minimaal
536.000
428.000 in 2016

Kabelnummers met >5 storingen

18 maximaal
22
17 in 2016

Top risico verlagende projecten

90 % minimaal
46 %
48 % in 2016


Energie moet er altijd zijn. En iedereen moet er onder gelijke condities toegang toe hebben. Daar maken wij ons sterk voor. Allliander heeft ruim drie miljoen klanten en zorgt ervoor dat het licht brandt en huizen worden verwarmd. Bedrijven rekenen ook op ons. Dat lukt alleen als we erin slagen onze dienstverlening aan te sluiten op de wensen en behoeften van onze klanten. En als we uitblinken in betrouwbaarheid en gemak.

Economische groei stimuleert klantvraag

Het gaat goed met de economie in Nederland. We zagen in 2017 dat dankzij de economische groei de vraag naar reguliere aansluitingen op ons netwerk sterk steeg. De verwachting is daarnaast dat als gevolg van de energietransitie het totale vermogen aan decentrale opwek (DCO) de komende jaren sterk zal toenemen. Met name in de komende 5 jaren zijn veel ontwikkelingen gepland. Vooral het aanbod van windturbines en zonneparken zal fors toenemen.
Gedreven door deze ontwikkelingen was ook ons bedrijf in beweging. We hebben stappen gezet om de uitvalduur terug te dringen, de aanbieding van de slimme meter te versnellen en een faciliterende rol in de energietransitie te spelen. We hebben echter ook gezien dat tijdig aansluiten een uitdaging is en dat klantgemak niet snel genoeg verbetert. Daarom moeten we slagvaardiger worden in hoe wij onze activiteiten uitvoeren. Dit betekent: duidelijk zijn in wie wat doet, vereenvoudiging van processen en intern en extern beter samenwerken om de gewenste resultaten te bereiken. Daarbij gaat het ook nadrukkelijk om betere samenwerking met onze omgeving.

Uitvoering kost moeite vanwege technisch personeelstekort

In de uitvoering slagen we er vooralsnog niet in om het werk tijdig gerealiseerd te krijgen, ondanks onze inspanningen om bijvoorbeeld efficiënter te plannen en medewerkers te werven. Dat is een grote zorg voor ons en daarom zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s die willen bijdragen aan de energievoorziening van vandaag en morgen. Het tekort aan technici op de arbeidsmarkt maakt dit een grote uitdaging en vormt een bedreiging voor de voortgang van de energietransitie. Daarnaast nemen we slimme maatregelen om onze productie structureel te verhogen. 

Onze aanpak

Met onze strategie werken we aan de energievoorziening van vandaag én morgen. Met vier pijlers willen we waarde toevoegen voor onze klanten. In dit deel van het jaarverslag lichten we dit verder toe.