Pijler 3: digitalisering

Dankzij ICT-ontwikkelingen ontstaan er in hoog tempo nieuwe digitale mogelijkheden om onze netten te beheren. Door het installeren van slimme meters, sensoren, op afstand bedienbare schakelaars en een telecomnetwerk kunnen we storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten, en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Dit levert voordelen voor onze klanten op. Bovendien kan een eventuele verzwaring van het energienet die alle Nederlanders samen betalen op deze manier worden beperkt. Alliander kiest daarom voor verregaande digitalisering van zijn netten en voor de innovaties die daarbij horen.

Voortgang digitaliseringsprogramma onder druk

We zien dat we onze ambities in digitalisering nog niet waarmaken. Voor het verslagjaar hadden we ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van digitalisering, juist omdat dit zo’n belangrijke ontwikkeling is. Zo wilden we 95% van onze digitaliseringsprogramma’s afronden, maar realiseerden we 58%. Helaas gooien onze capaciteitsproblemen om al het werk gedaan te krijgen roet in het eten. Het oplossen van veiligheidsproblemen en het aansluiten van klanten heeft prioriteit ten opzichte van het digitaliseringsprogramma.

Slimme netten en datatechnologie

Uitrol intelligente middenspanningsruimte en FlexOVL

Storingen sneller kunnen verhelpen en klanten beter kunnen informeren bij storingen: dat zijn enkele voordelen van intelligente middenspanningsruimtes (iMSR) in ons net. Er zijn inmiddels ruim 2.500 FlexOVL's geplaatst en 155 iMSR-en. In de komende jaren wordt deze uitrol verder voortgezet en uitgerold naar de overige regio’s in het Liandergebied. Ook hebben we FlexOVL uitgebreid, het nieuwe schakelsysteem voor openbare verlichting, via een eigen netwerk. Met ons eigen netwerk hebben we de beschikbaarheid en betrouwbaarheid beter in de hand. Bovendien zijn de kosten lager.

Ontwikkeling van digitale tools

Digitalisering kan ook helpen bij het veiliger, sneller of efficiënter uitvoeren van het werk door monteurs. IntellEvent is bijvoorbeeld slimme technologie die helpt bij het oplossen van storingen in de middenspanning. De tool combineert tijdens een storing allerlei data uit een groot aantal systemen en meldt dan in welke kabel of welk elektriciteitshuisje de storing zich waarschijnlijk bevindt.
Digitalisering helpt ons ook om grote hoeveelheden data te verzamelen en snel te interpreteren. Daarmee kunnen we onze bedrijfsvoering optimaliseren en automatiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van online administratie en data-afwikkeling. Zo bleek in de eerste maanden na de invoering van de e-factuur dat klanten sneller en eenvoudiger kunnen betalen, wat resulteerde in een sterke reductie van de betaaltermijn.

Cybersecurity

Digitalisering biedt veel voordelen, maar ook risico’s. De bescherming tegen cybercriminaliteit is nooit af, maar vraagt om blijvende alertheid en scholing. Alliander kiest er daarom voor om hier terughoudend over te rapporteren. Zie meer informatie in het hoofdstuk risico's.

Privacy en dataveiligheid 

Om de energietransitie te faciliteren en ten behoeve van onze klanten hebben we data nodig die we via de slimme meter verkrijgen. We willen dat onze klanten er op kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met hun (persoons)gegevens. Privacy is dan ook een belangrijk aandachtsgebied bij Liander. Hierop hebben we onze organisatie, processen en systemen ingericht. Dat is sinds 2011 door een onafhankelijke partij ieder jaar opnieuw vastgesteld, waardoor we in het bezit zijn van het keurmerk Privacy Audit Proof. Naast oog voor de privacy van de klant is het ook van belang om vast te stellen of we de gegevens uit de slimme meter veilig verwerken. We testen de beveiliging van onze slimme meters en onze IT-systemen die de gegevens uit de slimme meter verwerken zeer uitgebreid. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om preventieve maatregelen te nemen tegen mogelijke kwetsbaarheden in het systeem waarvan hackers misbruik zouden kunnen maken. Uiteraard houden we ons ook aan privacywetgeving. En ook intern maken we medewerkers bewust van het belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en trainen we ze hierin. Op alle fronten werken we bij Liander dus aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoons- en klantgegevens. Dit draagt bij aan het klantvertrouwen in Liander in het algemeen en de acceptatie van de slimme meter in het bijzonder.