Medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.100 medewerkers (fte), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. Zo dagen we hen uit om het beste aan kennis, kunde en creativiteit naar boven te halen.

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor onze medewerkers. Onze collega’s hebben aangegeven vooral iets terug te willen lezen over veilig en gezond werken, en opleiding en ontwikkeling. Daarom rapporteren wij over onze prestaties binnen deze onderwerpen. Voor inzicht in het bepalen van de belangrijkste onderwerpen verwijzen we naar de materialiteitsanalyse.

Doelen en resultaten medewerkers

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,0 of lager
1,4
2,0 in 2016

Verzuim medewerkers

3,9 % maximaal
4,2 %
4,1 % in 2016

Score medewerkersonderzoek

75 % minimaal
71 %
70 % in 2016

Percentage actieve veiligheidscultuur

30 % minimaal
25 %
34 % in 2016

Vrouwen in leidinggevende posities

27,0 % minimaal
24,9 %
24,7 % in 2016

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

100 minimaal
102
104 in 2016

De energietransitie is in volle gang. De vragen vanuit onze klanten en de markt nemen toe en worden bovendien steeds complexer. Dit betekent dat we meer werk moeten verzetten, en bovendien lastigere vraagstukken moeten oplossen. Die ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de wendbaarheid van onze organisatie. En daarmee ook aan onze medewerkers. Afgelopen jaar heeft Alliander meer dan 150 nieuwe technici verwelkomd. Dat is echter lang niet voldoende om al het werk gedaan te krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat we als organisatie ook slagvaardiger worden in hoe we ons dagelijks werk doen. Dat doen we onder meer door efficiënter te werken, beter te plannen en voorspelbaarheid van het werk dat op ons afkomt te vergroten. We zijn actief bezig om te leren hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars vakkennis en kwaliteiten. Ook zetten we vol in op de werving van nieuwe technische collega’s. Dat vraagt ook een verdere ontwikkeling van ons leiderschap. We investeren vooral in vijf leiderschapscompetenties die we belangrijk vinden. Al deze maatregelen zijn nodig om te zorgen dat onze klanten elke dag opnieuw de energie kunnen verbruiken die ze nodig hebben, nu en in de toekomst.

Werving van technisch talent

Sinds een aantal jaar zijn we bezig het tekort aan technici binnen ons bedrijf op diverse manieren (zowel intern als extern) onder de aandacht te brengen door middel van een intensieve wervingscampagne. Dit gebeurt onder meer door collega’s bij de werving te betrekken en mee te werken aan een platform voor werken in de energiesector (www.jobsinenergy.nl). We merken daarbij dat de keuze voor een baan in de techniek niet voor de hand ligt. Daarom halen we de banden aan met onderwijsinstellingen en scholen om kinderen en jongeren al vroeg in contact te brengen met het mooie en uitdagende werk dat energietechniek met zich meebrengt. Voorbeelden daarvan zijn het platform WATT.nl en de Peta Academy, waarin Rijkswaterstaat, ProRail en de energienetwerkbedrijven samenwerken om jongeren in contact te brengen met de energietransitie en de opwek van duurzame energie. Het tekort aan technici is niet alleen een probleem binnen de energiesector. Het is een uitdaging voor heel Nederland.

Voorbereid op een nieuwe toekomst

Naast de toegenomen economische groei en de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt hebben ontwikkelingen in de technologie ook grote invloed op de manier waarop wij ons werk doen. Robotisering en digitalisering zijn daar voorbeelden van. Deze invloeden leiden zichtbaar tot het verdwijnen, verschijnen en veranderen van banen. Alliander vindt het belangrijk om samen met de medewerkers voorbereid te zijn op deze nieuwe toekomst. Dat betekent ook dat we moeten blijven investeren in een cultuur  waarin ruimte bestaat om open en vrij over die nieuwe werkelijkheid en ieders positie te kunnen praten. En waarin het gewoon is dat je voortdurend blijft investeren in jezelf. Ongeacht je leeftijd, werkervaring of opleidingsniveau.