Veilig werken

De ambitie van Alliander is ‘iedereen veilig thuis’. Daarom werkt Alliander voortdurend aan veiligheid, van Raad van Bestuur tot op de werkvloer. Hierbij doen we er alles aan om risico’s zo veel mogelijk te beheersen in de techniek, in onze werkprocessen en in ons gedrag. Ons streven is om veilig denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werken bij Alliander te laten zijn. ‘Iedereen veilig thuis’ geldt niet alleen voor Alliander medewerkers maar vanzelfsprekend ook voor de collega’s van partijen met wie wij samenwerken. Veilig werken is nodig om incidenten te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat de collega die de volgende stap in de keten van het proces uitvoert, veilig kan werken.

Aantal geregistreerde ongevallen

met verzuim

zonder verzuim

Veiligheidsonderzoek

Afgelopen jaar hebben we een grootschalig veiligheidsonderzoek uitgevoerd om te zien of veiligheid goed georganiseerd en geborgd is in onze organisatie. Het onderzoek biedt de mogelijkheid om veiligheid fundamenteel in alle lagen van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door te kijken naar de inrichting van processen en generieke kaders. Het plan van aanpak is opgezet en wordt in 2018 stapsgewijs uitgevoerd in het programma Veiligheid.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In sommige onderdelen van ons werk bestaat de kans dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen. In 2017 zijn er verschillende initiatieven geweest om blootstellingen te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn de voortzetting van een uitgebreid meetprogramma naar vrijkomende dampen bij bepaalde onderdelen van ons werk en een onderzoek naar het voorkomen van benzeen in aardgas. Ook is de ontwikkeling gestart van een gesloten pompsysteem om water met benzeen uit de gasleidingen te verwijderen. Verder is Alliander begin vorig jaar gestart met het opstellen van asbestbeleid. Dit schrijft voor hoe we omgaan met asbest in installaties.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. In 2017 kende Alliander een lange periode zonder ongevallen met verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF uit op 1,4. Dit is de laagste LTIF-score die Alliander ooit heeft gehaald.

LTIF

Veiligheidsladder

Binnen verschillende onderdelen van Liander en Liandon doen we periodiek onderzoek naar het veiligheidsniveau in onze organisatie. De methode voor dit onderzoek is de Veiligheidsladder. De veiligheidsladder helpt ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren in ons bedrijf. In het verslagjaar scoorde 25% van het bedrijf een 3 of hoger op de Veiligheidslader (2016: 34%). Afgelopen jaar kwam het veiligheidscertificaat van Liandon te vervallen, wat de lagere score verklaart. Naar verwachting volgt hercertificering begin 2018.