Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

Doelstelling 2017

 

Resultaat 2017

 

Doelstelling 2018

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's12

LTIF (lost time injury frequency)
Het aantal ongevallen met verzuim daalt, waardoor de LTIF 2,0 of lager is.

 

Er deden zich 17 ongevallen
met verzuim voor, waardoor de
LTIF

1,4

bedraagt.

 

De doelstelling is "0" ongevallen met verzuim.1

 

We streven naar een veilige cultuur binnen de organisatie, binnen afgesproken veiligheidskaders en gericht op houding en gedrag.

 

Veilig werken

Veiligheidscultuur2 
Percentage actieve veiligheidscultuur is 30% of hoger.

 

Onze score is

25%

 

_3

   

Veiligheid

Veiligheidscultuur2,3

 

-

 

Percentage actieve veiligheidscultuur is 100%

    

Klanten

Doelstelling 2017

 

Resultaat 2017

 

Doelstelling 2018

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste
risico's12

Klanttevredenheid
Klanttevredenheid gemeten door de NES score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt).4

 

Consument:

47%

Zakelijk:

39%

 

Klantgemak5 gemeten door de NES score is hoger dan 51% (consument) en 46% (zakelijke markt).

 

Klanttevredenheid
consumenten- en zakelijke
markt stijgt de komende jaren
verder.

 

-Realisatie werkpakket,
-cyber criminaliteit,
-privacy energiedata,
-benodigde capaciteit en competenties,
-onvoldoende anticiperen op en bijbenen energietransitie

Uitvalduur elektriciteit
Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 21 minuten.6

 

20,9

 

Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 20 minuten.

 

De doelstelling is een hoge leverings-betrouwbaarheid. 

 

Herhaalstoringen7
Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 18.

 

22

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Top risico verlagende projecten
We streven ernaar om minimaal 90% van de mijlpalen te bereiken.

 

46%

 

-8

 

-

 

Aanbieden slimme meters
Op 534.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

 

536.000

 

Op 584.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

 

In 2020 is bij iedereen een
slimme meter aangeboden.

 

Digitaliserings-programma's4
In 2017 ronden we 95% van onze geplande digitaliserings-programma's af.

 

58%

 

-9

 

-

 

Medewerkers

Doelstelling 2017

 

Resultaat 2017

 

Doelstelling 2018

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's12

Score medewerkers-
onderzoek

Score medewerkers-
onderzoek Great Place to Work van minimaal 75.

 

71

 

In 2018 streven wij naar een score van 75 in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work.

 

Topwerkgever zijn: een
innovatief en succesvol bedrijf
waar we werken aan het
ontwikkelen van
toekomstgerichte kennis en
competenties.

 

Benodigde capaciteit en competenties

Verzuim medewerkers
Verzuimpercentage van maximaal 3,9%.

 

4,2%

 

Verzuimpercentage lager dan 3,9%

 

Het verzuimpercentage is
maximaal 3,9% in de komende
jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities
Minimaal 27% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

24,9%

 

Minimaal 27,8% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

In 2025 is minimaal 33% van
onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

102

 

100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

In 2020 bieden we samen met
onze leveranciers meer dan 100
leer/werkplekken aan voor
medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

 

Aandeelhouders en investeerders

Doelstelling 2017

 

Resultaat 2017

 

Doelstelling 2018

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's12

Behoud solide rating
Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

Handhaven solide A rating
profiel. Voortdurend beter
presteren dan de sector op het
gebied van kosten en
operational excellence. Solide
resultaten passend bij het
gereguleerde toegestane
rendement.

 

Onvoldoende langetermijn oriëntatie van regelgeving, financiële risico’s als vermeld in jaarverslag

FFO/Nettoschuld
Doelstelling: >20%

 

27,4%

 

FFO/nettoschuld Doelstelling: > 20%

  

Rentedekking
Doelstelling: > 3,5

 

10,2

 

Rentedekking Doelstelling: > 3,5

  

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
Doelstelling: < 60%

 

34,4%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) Doelstelling: < 60%

  

Solvabiliteit
Doelstelling: > 30%

 

56,7%

 

Solvabiliteit Doelstelling: > 30%

  

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Bij minimaal 71% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht5

 

70,4%

 

-10

 

-

 

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering
De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 672 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek)

 

632 kton

 

De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 636 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).11

 

We streven naar een
klimaatneutrale bedrijfsvoering
in 2023.

 

Circulair ingekocht13
5% van al onze primaire assets is circulair ingekocht

 

6%

 

10% van al onze primaire assets is circulair ingekocht

 

In 2020 kopen we 40% van onze primaire assets circulair in. 

 
 • 1 Voor de KPI LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
 • 2 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2017 is op basis van hoeveel medewerkers voldoen aan een veiligheidsniveau van minimaal 3.
 • 3 Voor de KPI actieve veiligheidscultuur wordt een nieuwe definitie en target vastgesteld vanaf 2018. Er wordt voortaan enkel gekeken naar de bedrijfsonderdelen in scope, en de bijbehorende target wordt 100%.
 • 4 Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de klanttevredenheid met behulp van de Net Effort Score (NES). Voor vergelijkingsdoeleinden zijn ook de scores van 2016 volgens deze definitie weergeven. Het 2016 cijfer valt buiten de scope van de assurance opdracht van de externe accountant.
 • 5 Vanaf 2018 zal deze naam veranderen van 'klanttevredenheid' naar 'klantgemak'.
 • 6 De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2017 is gebaseerd op laag-, midden- hoogspanning. 
 • 7 Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de herhaalstoringen op kabelnummer i.p.v. postcodegebieden.
 • 8 De KPI top risico verlagende projecten komt vanaf 2018 te vervallen van het Alliander dashboard.
 • 9 De KPI digitaliserings-programma's komt vanaf 2018 te vervallen van het Alliander dashboard.
 • 10 De KPI Maatschappelijk verantwoord inkopen komt vanaf 2018 te vervallen van het Alliander dashboard.
 • 11 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2017 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
 • 12 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen over de risico's.
 • 13 De scope van de KPI zijn primaire assets: LS- & MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektra- & gasmeters.