Onze strategie

Uit de trends en ontwikkelingen vloeit voort dat we voor een grote versnelling staan van de verduurzaming van de energievoorziening. Onze stakeholders verwachten dat we hier een substantiële bijdrage aan leveren. Daar hebben we een heldere strategie voor ontwikkeld in vier pijlers.

1.  Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

Klanten hebben steeds meer invloed op het energiesysteem. Daarom maken wij het aantrekkelijk voor hen om keuzes te maken die niet alleen goed zijn voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Het zou daarom voor klanten aantrekkelijk moeten zijn om energie te kopen als er veel van beschikbaar is, energie te verkopen als er weinig van is en het energienet niet te gebruiken als er te veel drukte op ontstaat. Daarvoor is het nodig dat klanten per kwartier of per uur kunnen besluiten of zij energie gaan gebruiken, verkopen of opslaan. Onder andere daarom bieden we de slimme meter de komende jaren aan onze klanten aan. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan oplossingen om klanten te helpen onderling energie uit te wisselen.

2.  Nieuwe open netten

Het streven naar een energievoorziening tegen de laagste maatschappelijke kosten vereist dat we nieuwe infrastructuren ontwikkelen en die voor iedereen onder gelijke voorwaarden toegankelijk maken. Als in een woonwijk wordt overwogen om te kiezen voor individuele warmtepompen om huizen te verwarmen, dan gaat in dat scenario de elektriciteitsvraag op piekmomenten (zeker op koude dagen) sterk omhoog. Dit betekent dat het elektriciteitsnet aanzienlijk moet worden verzwaard. Het is belangrijk om samen met alle betrokkenen te kijken of dat wel de goedkoopste en duurzaamste oplossing is. Het kan zijn dat een alternatieve infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan een warmte- of biogasnet) lokaal beter past. Het is cruciaal dat deze nieuwe infrastructuur open is en dat consumenten kunnen kiezen van wie zij hun energie afnemen. Dat past bij onze maatschappelijke rol om de energiemarkt hierin te faciliteren.

3.  Digitalisering

Onze bestaande elektriciteits- en gasnetten zijn niet ingericht op de effecten van de energietransitie. Wij kiezen voor digitalisering om onze bestaande netten toekomstbestendig te maken. Dankzij ICT kunnen we storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten, en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Verzwaring van het energienet kan op deze manier worden beperkt.

4.  Excellent netbeheer als basis

Het Nederlandse energienet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Het is ons doel ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. Met efficiënt beheer en het realiseren van schaalvoordelen houden wij de huidige netten betaalbaar. Ook willen wij ervoor zorgen dat klanten steeds meer gemak ervaren wanneer wij voor hen aan het werk zijn. Want het vertrouwen van onze klanten is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van ons huidige, dagelijkse werk als bij het realiseren van onze nieuwe activiteiten.