Opinie van het Alliander stakeholderpanel

Beste lezer van het verslag,

Voor de derde achtereenvolgende keer heeft Alliander een stakeholderpanel georganiseerd. We zijn blij met de uitnodiging van Alliander aan zijn stakeholders om feedback te geven op het jaarverslag. Onze feedback op het Jaarverslag 2017 vatten wij in deze verklaring samen om Alliander ertoe te bewegen het verslag nog beter aan te laten sluiten op de behoeftes van de stakeholders.

Algemene indruk

Het jaarverslag van Alliander is prettig leesbaar, met een duidelijke structuur en herkenbare taal. De ambitie is helder en het verslag biedt een inspirerend inzicht in de activiteiten waar Alliander mee bezig is. De transparantie is ruimschoots voldoende: het document geeft een heldere verantwoording over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Aanbevelingen

Rol van Alliander in de energietransitie

De energietransitie is in volle gang en Alliander faciliteert hierin. Het panel leest graag meer over de visie en invloedssfeer die Alliander daarin heeft om het systeem in beweging te krijgen. Uit de gesprekken met Alliander maken wij op dat dit een dilemma is. Hoe kan de onderneming helpen versnellen, ondanks de beperkingen die de gereguleerde markt daarin oplegt?  Dat geldt ook voor de rol die Alliander de komende 5 tot 10 jaar voor zichzelf ziet weg gelegd. De dialoog met de gemeenten en provincies en de verantwoordelijkheid in de keten mogen meer aandacht krijgen. Dit geldt ook voor de grote maatschappelijke opgaven van de energietransitie. Het zou mooi zijn als het jaarverslag een uitnodiging bevat aan andere partijen om samen op te trekken in de energietransitie. Verder vond het panel het opvallend dat in de materialiteitsanalyse het thema klimaatverandering opvallend laag scoorde. 

Connectiviteit

Bij de uitwerking van het jaarverslag hanteert Alliander de materiaiteitsanalyse. Wij herkennen de geselecteerde onderwerpen en zien ook dat deze in ruime mate terugkomen in het verantwoordingsdocument. Wel kan in het verslag helderder worden gemaakt waar de scheidslijn ligt tussen de meest materiële onderwerpen voor stakeholders en hoe deze selectie tot stand is gekomen. Daarbij raden we aan om de relatie tussen de risico’s, de materiële thema’s en de strategie in woord en beeld te verduidelijken, om integraliteit te verbeteren en te voorkomen dat het jaarverslag enkel een opsomming van ‘lijstjes’ wordt.

Impactmeting

We zien dat Alliander het afgelopen jaar stappen heeft gemaakt in het kwantificeren van de impacts, oftewel de effecten die de samenleving ervaart van het handelen van een organisatie. We waarderen de ambities die Alliander heeft op dit vlak en ook dat hierover in de verantwoordingsinformatie al uitgebreide inzichten worden gegeven. Impact is een onderwerp waar van alles over te zeggen en te berekenen valt. We adviseren om – zodra het bedrijf de methodiek in de vingers heeft – in te zoomen op de aspecten van impact die er echt toe doen, zodat er ook sturing op kan plaatsvinden.

SDG’s

Vorig jaar is Alliander gestart met de toepassing van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Alliander heeft afgelopen jaar de initiële selectie uitgebreid met een extra SDG en deze in relatie gebracht met de strategie. Wij begrijpen en scharen ons achter de keuze van de onderneming, maar tekenen ook aan dat achter deze primaire doelen een doorvertaling te maken is naar secundaire SDG’s en hopen dat Alliander mogelijkheden hiervoor wil onderzoeken. Gesproken is over de verbinding van een duurzame toekomst met de ontwikkeling van werk en het belang van diversiteit voor de organisatie.

Tot slot

Graag willen wij ten slotte Alliander prijzen voor zijn opstelling richting stakeholders. Niet in de laatste plaats door de mogelijkheid die ons is geboden inhoudelijk feedback te geven op conceptversies van het jaarverslag en het inhoudelijke gesprek met het bestuur.

  • Giuseppe van der Helm - voormalig directeur Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Nederland & lid van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark

  • Karen Maas - Wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus,  Erasmus Universiteit

  • Richard Liebrechts - Voormalig partner bij Ecorys en eigenaar Ripple-A

  • André Nijhof – Professor Sustainable Business en Stewardship, Nijenrode

  • Rob van Tilburg – Marktteamleider duurzaam ondernemen, Royal Haskoning DHV

  • Lynn Zebeda –lid van de Raad van de Toekomst van Alliander, mede-oprichter Dr. Monk

Het stakeholderpanel rondom het jaarverslag maak onderdeel uit van onze structurele stakeholderdialoog. Wij hebben een conceptversie van het Jaarverslag 2017 gedeeld met de panelleden. De panelleden hebben hier schriftelijk op gereageerd, deze input is verder besproken tijdens een lunchbijeenkomst op 19 januari 2017. Hierbij was ook onze CFO Mark van Lieshout aanwezig. De feedback is gebruikt om dit verslag te verbeteren en wordt gebruikt voor de toekomstige doorontwikkeling. Het stakeholderpanel is onafhankelijk. Ook meepraten over het jaarverslag of thema's waar Alliander mee bezig is? We staan open voor dialoog en organiseren ook geregeld ronde-tafel-sessies met onze stakeholders. Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.