Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2017

2016

2015

2014

2013

Resultaat

     

Netto-omzet

1.697

1.584

1.540

1.594

1.744

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.840

1.723

1.680

1.729

1.846

Totaal bedrijfskosten

-1.535

-1.516

-1.341

-1.245

-1.389

Bedrijfsresultaat

305

207

339

484

457

Resultaat na belastingen

203

282

235

323

288

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-87

-145

-211

-172

-94

Materiële vaste activa

6.793

6.529

5.899

6.218

6.012

Balanstotaal

8.069

7.735

7.726

7.672

7.548

Eigen vermogen

3.942

3.864

3.687

3.579

3.375

Totaal rentedragend vreemd vermogen

1.784

1.564

1.668

1.775

1.895

Totaal financiering

5.726

5.428

5.355

5.354

5.270

Investeringen in vaste activa

652

685

577

572

575

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

454

376

513

623

683

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-549

-232

-492

-410

-493

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

148

-185

-99

-201

-135

Vrije kasstroom

-95

144

21

213

190

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

87%

95%

72%

91%

85%

ROIC

4,6%

3,5%

4,9%

6,3%

7,6%

FFO/nettoschuldpositie

27,4%

26,6%

28,1%

34,0%

38,7%

Rentedekking

10,2

8,3

7,6

7,6

8,0

Solvabiliteit

56,7%

58,5%

55,7%

53,6%

51,1%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.135

3.109

3.100

3.078

3.063

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

36

37

31

26

29

Gelegde kabel (km)

834

859

918

816

904

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.520

2.510

2.671

2.658

2.649

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

20

21

19

18

20

Gelegde leiding (km)

132

151

159

136

160

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

29.960

29.990

29.882

29.936

30.314

Gas (miljoen m3)

6.228

6.367

6.012

6.115

7.790

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

4.805

7.468

9.465

10.310

12.742

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

903

973

956

929

930

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

20,9

23,3

21,9

19,9

24,0

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.719

5.621

5.572

5.547

5.878