Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

  

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Noot

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2017

 

684

671

496

46

1.685

282

3.864

         

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

 

-

-

-

-8

-

-

-8

Nettoresultaat 2017

 

-

-

-

-

-

203

203

         

Totaalresultaat 2017

 

-

-

-

-8

-

203

195

         

Overig1

 

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

 

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2016

 

-

-

-

-

-

-104

-104

Bestemming resultaat 2016

 

-

-

-

-

178

-178

-

         

Per 31 december 2017

 

684

671

496

38

1.850

203

3.942

         

Nettoresultaat 2018

 

-

-

-

-

-

334

334

         

Totaalresultaat 2018

 

-

-

-

-

-

334

334

         

Wijziging waardering agv IFRS 9

 

-

-

-

-38

5

-

-33

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

12

-

-

-

-

-21

-

-21

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-

-

-496

-

-

-

-496

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-

-

495

-

-

-

495

Dividend 2017

 

-

-

-

-

-

-92

-92

Bestemming resultaat 2017

 

-

-

-

-

111

-111

-

         

Per 31 december 2018

 

684

671

495

-

1.945

334

4.129

  • 1 Overig bestaat uit herwaarderingen en pensioenen