Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

 

2018

2017

Resultaat na belastingen

  

334

 

203

      

Overige elementen totaalresultaat

     

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

     

Beleggingen in obligaties

12

 

-

 

-10

Belasting

  

-

 

2

      

Totaalresultaat na belastingen

  

334

 

195

Het totaalresultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.