Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

Boekwaarde per 1 januari

1.783

1.562

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

835

1.157

Aflossingen

-838

-903

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

0

-33

Totaal

-3

221

   

Boekwaarde per 31 december

1.780

1.783

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Achtergestelde leningen

8,5%

8,6%

7

5

65

70

Onderhandse en groene leningen

1,4%

1,3%

-

-

312

88

Euro Medium Term Notes

2,6%

2,6%

300

-

1.096

1.395

Euro Commercial Paper

0,0%

0,7%

-

225

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

307

230

1.473

1.553

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

Minder dan 1 jaar

307

230

Tussen 1 en 2 jaar

7

306

Tussen 2 en 3 jaar

9

7

Tussen 3 en 4 jaar

407

8

Tussen 4 en 5 jaar

-

409

Meer dan 5 jaar

1.050

823

   

Boekwaarde per 31 december

1.780

1.783

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld