Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2017

53

  

Effectief interestpercentage 2017

1%

  

Mutaties 2017

 

Verstrekte leningen

50

Terugbetaalde leningen en interest

-61

Afwaardering lening deelneming

-1

Totaal

-12

  

Boekwaarde per 31 december 2017

41

  

Effectief interestpercentage 2018

1%

  

Mutaties 2018

 

Verstrekte leningen

40

Terugbetaalde leningen en interest

-10

Investeringen

1

Nieuwe consolidatie

-1

Totaal

30

  

Boekwaarde per 31 december 2018

71

  

Langlopend deel overige financiële activa

71

Kortlopend deel overige financiële activa

-

In de verstrekte leningen in 2018 is inbegrepen een vordering op Meridiam van € 26 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar noot [22].

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2018 naast de hiervoor genoemde post uit een langlopende vordering van € 18 miljoen op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg en overige vorderingen, leningen en geactiveerde kosten gedenomineerd in euro.

De in 2018 en 2017 verstrekte en terugbetaalde leningen bestaan verder voornamelijk uit kortlopende deposito’s.