Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

€ miljoen

2018

2017

Boekwaarde per 1 januari

1.784

1.564

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

854

1.156

Aflossingen

-841

-903

Valuta-omrekeningsverschillen

-1

-33

Totaal

12

220

   

Boekwaarde per 31 december

1.796

1.784

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Achtergestelde leningen

8,5%

8,6%

7

6

65

70

Onderhandse en groenleningen

1,4%

1,3%

-

-

312

87

Euro Medium Term Notes

2,6%

2,6%

300

-

1.096

1.395

Euro Commercial Paper

0,0%

0,7%

-

225

-

-

Overig

0,0%

0,0%

14

-

2

1

       

Boekwaarde per 31 december

  

321

231

1.475

1.553

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2018 € 307 miljoen (2017: € 231 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 7 miljoen) en een af te lossen obligatielening (€ 300 miljoen).

Ultimo 2018 was voor een boekwaarde van € 1.396 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2018 zijn in het kader van het ECP-programma geen kortlopende leningen aangetrokken (2017: € 225 miljoen).

In juli 2017 heeft Alliander een lening afgesloten bij de Europese Investeringsbank tegen gunstige voorwaarden. De lening bedraagt € 300 miljoen en is in drie tranches opgenomen. De eerste tranche van € 75 miljoen in 2017 en de resterende € 225 miljoen zijn gedurende 2018 in twee tranches opgenomen. De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

Minder dan 1 jaar

321

231

Tussen 1 en 2 jaar

7

305

Tussen 2 en 3 jaar

9

8

Tussen 3 en 4 jaar

407

8

Tussen 4 en 5 jaar

-

408

Meer dan 5 jaar

1.052

824

   

Boekwaarde per 31 december

1.796

1.784