Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

€ miljoen

2018

2017

 

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.608

21

1.629

1.594

3

1.597

       

Ontvangen

130

-

130

83

20

103

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-68

-2

-70

-69

-2

-71

Vervallen consolidaties

-3

-4

-7

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

1.667

15

1.682

1.608

21

1.629