Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2018

2017

Transport- en aansluitdienst elektriciteit1

1.154

1.108

Transport- en aansluitdienst gas1

425

398

Meetdiensten

156

121

Overige omzet1

185

170

   

Totaal

1.920

1.797

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 123 miljoen naar € 1.920 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de groei van het aantal aansluitingen voor elektriciteit (€ 12 miljoen) en hogere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas en elektriciteit (€ 93 miljoen).