Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2018

2017

Amortisatie subsidie

2

2

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten1

146

41

   

Totaal

148

43

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.

De overige baten zijn in het boekjaar 2018 uitgekomen op € 148 miljoen (2017: € 43 miljoen). De stijging van de overige baten is voornamelijk het gevolg van de boekwinst op de verkoop van Allego (€ 105 miljoen) in 2018. De overige baten bestaan verder uit verhuuropbrengsten, ontvangen schadevergoedingen en overige opbrengsten.

Verkoop Allego

Per 1 juni 2018 zijn alle aandelen in Allego verkocht aan Meridiam, een Franse beleggingsonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten. Per deze datum heeft Meridiam ook de volledige zeggenschap gekregen over Allego en zijn dochterondernemingen.

Bij Allego werken circa 200 medewerkers. De omzet over 2017 bedroeg € 7 miljoen. Met Allego was Alliander in 2013 één van de eerste partijen die oplossingen voor het opladen van elektrisch vervoer introduceerde. Alliander wilde leren wat de impact zou zijn van elektrisch laden op het elektriciteitsnet en oplossingen ontwikkelen om onnodige maatschappelijke investeringen in de elektriciteitsnetten te voorkomen. Allego heeft de afgelopen vijf jaar in Nederland en daarbuiten een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van laadinfrastructuur en daarin een belangrijke positie verworven. Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht. Allego wordt met de nieuwe partner nog beter gepositioneerd om de volgende fase van snelle internationale groei in te gaan.

De koopprijs bestaat uit een bedrag ineens en een bedrag dat op termijn zal worden ontvangen (31 december 2023). De reële waarde van het termijnbedrag is vastgesteld op € 26 miljoen. De definitieve boekwinst is vastgesteld op € 105 miljoen en is verantwoord onder de overige opbrengsten.