Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2018

2017

Netverliezen

49

58

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

191

188

Facturatie en inning

12

10

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

172

146

   

Totaal

424

402

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 22 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar en bedragen € 424 miljoen. De kosten voor inhuur van aannemers en materiaalverbruik zijn € 27 miljoen gestegen door het grotere werkpakket dat is uitgevoerd in 2018. Anderzijds dalen de kosten voor netverliezen met € 9 miljoen, met name door de positieve reconciliatieverschillen en de lagere tarieven waarvoor is ingekocht.