Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overig

Totaal

2018

    

Afschrijvingen

11

251

113

375

Desinvesteringen

3

14

17

34

     

Totaal 2018

14

265

130

409

     

2017

    

Afschrijvingen

8

245

112

365

Desinvesteringen

-

16

15

31

     

Totaal 2017

8

261

127

396