Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2018

2017

Leningen van derden

-47

-48

Valuta-omrekeningsverschillen

-8

-50

Overige financiële lasten

-11

-12

   

Totaal

-66

-110

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de financiële leaseverplichting [noot 19] en de afdekking van de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financiële leaseverplichting [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor kredietfaciliteiten verantwoord.