Aandeelhouders en investeerders

Als groot energienetwerkbedrijf hebben we een maatschappelijke functie in de Nederlandse samenleving. Onze maatschappelijke, financiële en duurzame prestaties spelen in de afwegingen van aandeelhouders en investeerders een significante rol. Vanuit een solide financiële positie kunnen wij deze prestaties waarmaken.

Onze maatschappelijke en financiële stakeholders hebben aangegeven de volgende materiële thema's (cijfer correspondeert met positie in materialiteitsmatrix) van belang te vinden:

  • maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten ⑩

  • verantwoord investeringsbeleid ⑪

Doelen en resultaten aandeelhouders en investeerders

Rating

Behoud solide A rating profiel
S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering 1

333 kton max
288 kton
416 kton in 2017

Circulariteit 2

10,0 %
16,5 %
6,0 % in 2017

FFO/ Nettoschuld

> 20,0 %
32,2 %
27,4 % in 2017

Rentedekking

> 3,5
12,9
10,2 in 2017

Nettoschuld

< 60,0 %
33,8 %
34,4 % in 2017

Solvabiliteit

> 30,0 %
57,3 %
56,7 % in 2017
  • 1 Voor 2018 is CO2-uitstoot berekend volgens een nieuwe methodiek. In deze methodiek wordt een lagere coëfficiënt voor de inkoop netverliezen bij EDF en DONG gehanteerd. Oorspronkelijk was deze coëfficiënt niet bekend, waardoor een gemiddelde (handelsmix) werd aangenomen. Voor 2017 is met terugwerkende kracht een vergelijkbaar cijfer opgenomen volgens deze nieuwe methodiek
  • 2 De KPI wordt gemeten door voor de 4 grootste ingekochte asset-groepen een totale KPI score te bepalen op basis van een gewogen gemiddelde van de per categorie ingekochte kilo's.