Gezond en fit aan het werk

Alliander vindt het belangrijk dat medewerkers nu en in de toekomst fit, gemotiveerd en vakkundig kunnen blijven werken. Naast gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers helpt Alliander om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ontwikkelen met een speciaal budget voor duurzame inzetbaarheid en een vitaliteitsprogramma. Door hier in te investeren blijven onze mensen vitaal en inzetbaar op het werk van de toekomst.

Bewustzijn rondom duurzame inzetbaarheid stimuleren

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, maakt elke medewerker eigen afwegingen. Voor de een is het belangrijk een balans te vinden tussen werk en privé, terwijl iemand met een zwaar fysiek beroep nadenkt over een minder zware functie zodat diegene tot de pensioenleeftijd aan het werk kan blijven. Om het bewustzijn hierover te stimuleren organiseerden we in september een Duurzame Inzetbaarheid Event. Medewerkers konden er onder meer workshops volgen bij loopbaanadviseurs. Daarnaast zijn medewerkers van verschillende bedrijfsonderdelen afgelopen jaar gestart met het Koersplan. Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke investering er nodig is om nu en in de toekomst optimaal inzetbaar te blijven. Bij het Loopbaanplein, een centrale locatie met vaste plekken voor loopbaanadviseurs, kan iedereen sinds oktober terecht met loopbaanvragen.

Verzuim

In 2018 kwam het verzuim van medewerkers uit op 4,7% (2017: 4,2%). Het Nederlandse gemiddelde staat in onze sector op 4,5%. De stijging van het verzuim is toe te schrijven aan de omvangrijke griepperiode in het begin van het jaar en een stijging van het langdurig verzuim. Samen met onze arbodienst hebben we plannen gemaakt om zowel de preventie als het terugdringen van verzuim te verbeteren. We hebben daarbij ook gekeken naar best practises binnen Alliander. We blijven de komende jaren daarom intensief investeren in het terugdringen van verzuim. 

Ziekteverzuim