Wat hebben we geleerd?

Alliander streeft ernaar zo goed mogelijk invulling te geven aan zijn taken en activiteiten. Toch zijn er incidenten, ontwikkelingen en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat onze dagelijkse praktijk anders loopt dan verwacht. Daar willen we van leren om de kwaliteit van onze organisatie te blijven verbeteren. In dit onderdeel presenteren we enkele bepalende momenten en gebeurtenissen uit 2018.

Grote storing in Amsterdam

Wat is er gebeurd?

Op 9 maart 2018 werd na het per ongeluk doorknippen van een kabel de binnenstad van Amsterdam getroffen door een grote stroomstoring. Er ontstond onder meer kortsluiting en grote schade op verdeelstation Frederiksplein. Een omstander raakte gewond door een steekvlam. De storing was zeer complex en omvangrijk: 28.000 klanten zaten lange tijd zonder stroom.

Wat hebben we geleerd?

Direct na de storing zijn we een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaken. Van de onderzoeksuitkomsten kunnen we leren en daardoor herhaling mogelijk voorkomen. Ook dragen de uitkomsten bij aan de veiligheid van onze medewerkers en klanten. De oorzaak van de storing bleek een niet goed werkend beveiligingssysteem te zijn. Als een kabel onder spanning wordt doorgeknipt, ontstaat kortsluiting. Normaal gesproken wordt die kabel dan binnen enkele seconden uitgeschakeld door een beveiligingssysteem. In Amsterdam gebeurde dat niet door een defecte zekering. 
Naar aanleiding van deze storing hebben we maatregelen genomen. In bijna alle ruim 250 stations in ons verzorgingsgebied is een systeem geïnstalleerd dat continu de beveiligingssystemen in de gaten houdt. Hiermee voorkomen we een soortgelijk incident. Enkele stations beschikken hier nog niet over. We verwachten dat het systeem uiterlijk eind maart 2019 ook daar is geïnstalleerd. Tot die tijd controleren technisch specialisten van Liander regelmatig de beveiligingssystemen.

Wachten op gas en elektriciteit in Heiloo

Wat is er gebeurd?

Tachtig nieuwbouwwoningen in Heiloo wachtten in 2018 langer dan afgesproken op een aansluiting voor nutsvoorzieningen, waaronder gas en elektriciteit. Hier is het niet alleen het tekort aan technici dat de vertraging heeft veroorzaakt, maar een samenloop van omstandigheden. Zo is er onder meer in het begin van het jaar vorst geweest. In juni zou de aannemer beginnen met het aanleggen van de infrastructuur, maar op dat moment kon hij niet aan de slag omdat er een steiger van de bouwer op een deel van het tracé stond. En een deel van de appartementen was niet water- en winddicht opgeleverd. De opdracht moest daarom opnieuw worden ingepland. De aannemer kon niet eerder dan eind september beginnen.

Wat hebben we geleerd?

We hebben een open gesprek gehad met de betrokken partijen, waaronder de bouwer. Het lijkt erop dat we met betere communicatie, wel hadden kunnen beginnen met een aantal werkzaamheden. We merken dan ook dat het erg belangrijk is om goed met elkaar naar de details te kijken en continu in gesprek te blijven. Hoe eerder we weten wat onze klanten zoals gemeenten en aannemers van plan zijn, hoe beter we kunnen plannen en werkzaamheden kunnen combineren. 

Opkomst zonneweides vraagt om planvorming

Wat is er gebeurd?

De verduurzaming van de energievoorziening is volop gaande. Er is een hausse aan plannen voor nieuwe zonneweides door de prijsdaling van zonnepanelen en het gunstige subsidieklimaat. Ontwikkelaars trekken vooral naar dunbevolkte gebieden omdat de grondprijs daar laag is. Dat zijn juist de gebieden waar het elektriciteitsnet het ‘dunst’ is. Het terugleveren van veel grotere hoeveelheden elektriciteit aan het net vraagt om significante netverzwaringen. De vraag naar nieuwe aansluitingen voor zonneparken groeit veel harder dan het elektriciteitsnet kan worden uitgebreid. Gevolg: op sommige plekken raakt het net vol en dat moet eerst worden uitgebreid.

Wat hebben we geleerd?

Kabels leggen en transformatorstations bouwen of uitbreiden kost vaak enkele jaren. Dat komt door bijvoorbeeld vergunningstrajecten en inspraakprocedures, maar ook door het tekort aan technici om het werk uit te voeren. Eerst en vooral is meer regie nodig. Door planvorming op provinciaal niveau weten we al vroegtijdig waar windparken komen, waardoor we onze netverzwaringen bijtijds kunnen voorbereiden. Voor grootschalige zonneweides ontbreekt dergelijke planvorming momenteel. Ook bij zonneparken is goede en vroegtijdige afstemming met alle betrokken partijen belangrijk en regie vanuit de overheid wenselijk. Daar roepen we als Alliander ook toe op.