Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2018 en 2017

Voor het jaar 2018 zijn de attributiewaardes, net zoals in het jaar 2017, bepaald op basis van het aandeel van de toegevoegde waarde van Alliander in de Nederlandse energieketen. De 2017-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2018. Verder zijn de volgende correcties op de cijfers uit 2017 toegepast.

  • De emissiefactor voor eigen CO2-emissies is geactualiseerd volgens het stroometiket van 2017 waardoor deze emissies voor 2017 416 kiloton in plaats van 632 kiloton bedragen.

  • De verdeling van omzet tussen de verschillende typen klant onder Financieel Kapitaal in 2017 was abusievelijk gebaseerd op een incorrecte verhoudingsgetal. Dit leidt tot een beperkte bijstelling van de vermindering van kapitaalwaarde.

  • De berekening van Financieel Kapitaal is daarnaast herzien op grond van de wijzigingen in de kasstromen structuur. Hierdoor is herrekening van een groot aantal posten onder Financieel Kapitaal noodzakelijk gebleken. Hiermee is de weergave van het Financieel Kapitaal in het impactmodel in lijn gebracht met de weergave van de kasstroom in de jaarrekening.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2018

2017

Betalingen aan leveranciers

-1.098

-1.026

Dividenden, aflossingen en rente

-924

-284

Betalingen aan werknemers

-636

-636

Belastingen

-217

-199

Verhoging van de kasreserves

39

53

Bijdragen van derden

126

96

Overige opbrengsten

151

80

Kosten voor klanten (zakelijk)

535

499

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

787

324

Kosten voor klanten (huishoudens)

1.316

1.199

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2018

2017

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-1.301

-1.248

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid)

2.408

2.308

Inclusief teruglevering

9

-

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-828

-971

Bijdrage gastransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid)

2.309

2.706

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-284

-271

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

552

527

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2018

2017

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-331

-352

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2018

2017

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-1

-1

Welzijnseffecten van het hebben van werk

106

108