Disclosures impactmeting

In dit verslag rapporteren we over de door ons geïdentificeerde impacts van decentrale invoeding (hoofdstuk Klanten) en van Herinzet transformatoren (hoofdstuk Onze duurzame prestaties). Via de links hieronder is het mogelijk documenten te downloaden die nader inzicht en onderbouwing bieden van de in het jaarverslag opgenomen informatie.