Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2018

2017

2016

2015

2014

Resultaat

     

Netto-omzet

1.920

1.697

1.584

1.540

1.594

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.068

1.840

1.723

1.680

1.729

Totaal bedrijfskosten

-1.572

-1.535

-1.516

-1.341

-1.245

Bedrijfsresultaat

496

305

207

339

484

Resultaat na belastingen

334

203

282

235

323

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-117

-87

-145

-211

-172

Materiële vaste activa

7.072

6.793

6.529

5.899

6.218

Balanstotaal

8.345

8.069

7.735

7.726

7.672

Eigen vermogen

4.129

3.942

3.864

3.687

3.579

Totaal rentedragend vreemd vermogen

1.796

1.784

1.564

1.668

1.775

Totaal financiering

5.925

5.726

5.428

5.355

5.354

Investeringen in vaste activa

732

652

685

577

572

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

454

376

513

623

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-496

-549

-232

-492

-410

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-103

148

-185

-99

-201

Vrije kasstroom

143

-95

144

21

213

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

82%

87%

95%

72%

91%

ROIC

4,6%

4,6%

3,5%

4,9%

6,3%

FFO/nettoschuldpositie

32,2%

27,4%

26,6%

28,1%

34,0%

Rentedekking

12,9

10,2

8,3

7,6

7,6

Solvabiliteit

57,3%

56,7%

58,5%

55,7%

53,6%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend)

136.795

136.795

136.975

136.795

136.795

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.169

3.135

3.109

3.100

3.078

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

40

36

37

31

26

Gelegde kabel (km)

899

834

859

918

816

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.533

2.520

2.510

2.671

2.658

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

20

20

21

19

18

Gelegde leiding (km)

141

132

151

159

136

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

29.858

29.960

29.990

29.882

29.936

Gas (miljoen m3)

6.090

6.228

6.367

6.012

6.115

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

3.958

4.805

7.468

9.465

10.310

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

968

903

973

956

929

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

30,6

20,9

23,3

21,9

19,9

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.712

5.719

5.621

5.572

5.547