Welzijn op het werk

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

De werknemers van Alliander moeten hun werk altijd onder prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.

Stakeholderverwachting

Alliander's werknemers moeten hun werk onder prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.

Onze langetermijndoelstelling

Bij Alliander werken circa 6.800 fte, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. We streven naar het zijn van een topwerkgever: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties. En een verzuimpercentage van minder dan 4,3%.

Bijdrage vanuit Alliander

We zijn ons ervan bewust dat de energietransitie en technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Dit leidt tot het verdwijnen, verschijnen en veranderen van banen. Dit vraagt veel van onze mensen. We zagen in 2019 dat het ziekteverzuim 4,2% bedroeg. Het is voor ons reden om goed en eerlijk met onze medewerkers in gesprek te blijven. Naast deze duurzaam inzetbaarheidsgesprekken bieden we ook andere instrumenten als het duurzaam inzetbaarheidsbudget om duurzaam, gezond en energiek te kunnen blijven werken. In 2019 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De focus lag op de strategiemeting en het bespreken van deze uitkomsten met alle medewerkers. Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn en start in 2020 opnieuw een medewerkersonderzoek op. 

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Welzijn op het werk hangt samen met afwezigheid van ziekte en werkgerelateerde ongevallen. Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van werknemers door positief effect op eigenwaarde, autonomie, sociale relaties en sociale status.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie