Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Bij Alliander werken inclusief inhuur circa 7.300 medewerkers (6.800 fte), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Zij zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse uitvoering van onze taken.

Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn en te blijven: een inclusieve plek waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze werken, mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen, trots zijn op wat ze doen en met plezier en in een goede sfeer samenwerken met collega’s, klanten, leveranciers en partners aan de energievoorziening van het duurzame morgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van werving en de samenstelling van onze organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG:

Gerelateerde materiële thema's

⑥ Aantrekken en ontwikkelen van talent
⑨ Verandervermogen van de organisatie
⑬ Welzijn op het werk

Bijdrage aan SDG
Gerelateerde stakeholdergroepen

Medewerkers

Doelen en resultaten medewerkers

Verzuim medewerkers

4,3 % maximaal
4,2 %
4,7 % in 2018

Score medewerkersonderzoek

71 % minimaal
70 % 1
70 % in 2018

Vrouwen in leidinggevende posities

29,3 % minimaal
26,9 %
28,8 % in 2018

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 2

100 minimaal
101  3
95 in 2018
  • 1 In 2019 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De focus lag op de strategiemeting en het bespreken van deze uitkomsten met alle medewerkers. Om deze reden is het cijfer van eind 2018 opgenomen. Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn en start in 2020 opnieuw een medewerkersonderzoek op.
  • 2 Vanaf 2019 volgt Alliander de Participatiewet.
  • 3 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 64 participatiewetbanen en 37 medewerkers met een werkervaringsplek.