Gebeurtenissen na balansdatum

Op 8 januari 2020 heeft Alliander Corporate Ventures B.V. een koopovereenkomst (SPA) ondertekend om per dezelfde datum 100% van de aandelen van zowel Twinning Research Network Twente B.V. als TReNT Infrastructuur B.V. aan te kopen van TReNT Holding B.V. 

TReNT is een organisatie met 18 medewerkers en heeft in Oost-Nederland een glasvezelnetwerk van ongeveer 1.900 km met daarop aangesloten ongeveer 650 klanten met ruim 2.000 aansluitingen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 10 miljoen. Met de aankoop van TReNT krijgt Alliander de beschikking over een eigen telecom infrastructuur in het verzorgingsgebied van haar netbeheerder Liander in Oost-Nederland. Alliander heeft als beleid om deze telecom infrastructuur in eigendom te hebben, omdat dit van cruciaal belang is voor het veilig bedienen van de elektriciteits- en gasnetten. In een groot deel van het Liander verzorgingsgebied is dat al zo. In Oost-Nederland wordt dat nu ook het geval.

Aangezien recente financiële informatie over TReNT nog niet beschikbaar is, is ingevolge IFRS 3 de voorlopige Purchase Price Allocation (PPA) nog niet uitgevoerd en de daarmee samenhangende toelichtingen nog niet vermeld. Deze zal op een later moment plaatsvinden.