De uitdagingen in de regio’s

In Nederland ontstaan nu al knelpunten in het elektriciteitsnet die een belemmering vormen voor de energietransitie en de verdere economische ontwikkeling van Nederland. Het is druk op het elektriciteitsnet door levering, maar ook door teruglevering. Het realiseren van netuitbreidingen is een proces van vele jaren. Dat betekent dat we ook op een andere manier kijken naar de energietransitie en slimme oplossingen en innovaties toepassen waar dat mogelijk is in de regio's waar Liander actief is.

Schaarste aan transportcapaciteit

Het werkpakket van netbeheerders neemt snel toe. Zo is de vraag naar de zwaarste aansluitingen, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aansluiten van grote zonneparken en datacenters, in enkele jaren verzevenvoudigd. Een grote zonneweide legt een claim op het elektriciteitsnet die vergelijkbaar is met een stad als Weesp, een datacenter is vergelijkbaar met het dubbele. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen breiden netbeheerders het elektriciteitsnet op veel plaatsen uit. Dit kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. In combinatie met het tekort aan technici en de groeiende economie lukt het ons in een toenemend aantal gevallen niet meer om binnen de termijn waarop de klant dat wenst of de wettelijke termijn van achttien weken aan te sluiten of te verzwaren.

Vooruitlopend op de uitbreidingen van het stroomnet op deze plekken hebben we onderzocht of congestiemanagement – het via marktwerking afstemmen van vraag en aanbod van stroom in een gebied – mogelijk is. In vrijwel alle schaarstegebieden is dat niet mogelijk. Bedrijven in deze gebieden krijgen een transportbeperking. Als ze meer elektrisch vermogen willen of meer stroom willen terugleveren, dan moeten ze in principe wachten totdat het net is uitgebreid. De maatregel is nodig om te voorkomen dat stroomkabels te zwaar belast raken en de stroom uitvalt.