Veilige infrastructuur

Klanten rekenen op een veilige infrastructuur en dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft dan ook onze hoogste prioriteit. We investeren op basis van informatie over de conditie van ons netwerk continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. Alle netbeheerders hebben daarnaast een plan voor vervanging opgesteld voor oude gasleidingen die gevoelig zijn voor bodembeweging. 

Verkorting van het vervangingsprogramma

Op 27 januari 2019 vond in Den Haag in het gasnetwerk van Stedin een gasexplosie plaats. In 2019 adviseerde Staatstoezicht op de Mijnen in een rapport over deze gasexplosie om het lopende programma voor vervanging van grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen te versnellen. Op dit moment ligt er in ons verzorgingsgebied nog circa 1.300 kilometer leiding van grijs gietijzer en 209 kilometer van asbestcement. Dat is ongeveer 3% van het totaal aantal gasleiding. We hebben naar aanleiding van het advies in overleg met partners het vervangingsprogramma acht jaar verkort tot 2032. Tot die tijd zullen we deze leidingen periodiek extra inspecteren om de veiligheid te garanderen.

Naast deze vervangingen, speuren we ook dagelijks met zeer gevoelige apparatuur naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s, en vervangen leidingen indien nodig met hoge prioriteit.

Nacontroles op gasinstallaties

Aan controles doen we vanuit veiligheidsoogpunt geen concessies. Toch lukt het soms moeilijk in huizen binnen te komen. Afgelopen jaar maakten we als pilot de gang naar de rechter om in tien woningen een nacontrole op de gasinstallatie te kunnen doen. Deze aanpak is nieuw en sluit aan op adviezen van toezichthouder SodM, dat netbeheerders eerder opriep om maximale inspanningen te doen om controles uit te voeren, het belang van veiligheid te communiceren en transparant te zijn naar klanten. We overwegen deze stap in de toekomst vaker in te zetten en ook elders te gaan toepassen waar nu geen toegang wordt verkregen.

Storingen oplossen en voorkomen

We werken volgens een gerichte aanpak als zich incidenten in het gas- of elektriciteitsnet voordoen. Daarnaast doen we er alles aan om onveilige situaties voor medewerkers en de omgeving te voorkomen. Zo werkten we in 2019 verder aan het vervangen en sluiten van onvoldoende of beperkt afgeschermde middenspanningsruimtes. Aangezien dit nog lange tijd gaat duren, gelden er tot die tijd extra maatregelen die het veilig werken in deze ruimtes bevorderen. 

Verder startten we in 2019 samen met Stedin en Enexis een vervolg op de campagne Veilig graven. Hiermee willen we storingen, lekkages en onveilige situaties voorkomen. Zo’n 10% van de graafschades wordt veroorzaakt door consumenten. Die weten vaak niet dat er ondergrondse kabels en leidingen in hun tuin kunnen liggen. Ze weten meestal ook niet welke risico’s ze lopen als ze gaan graven. Hoe ze veilig kunnen graven maken we duidelijk in de campagne.