Veilig werken

Voor een veilige infrastructuur is een veilige werkomgeving een voorwaarde. We werken volgens de protocollen van VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven (VIAG) en Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI). Alliander maakt medewerkers zo goed mogelijk bewust van de rol die veiligheid in hun werk speelt. In 2019 zijn de Life Saving Rules van Alliander opnieuw tegen het licht gehouden. Om te zorgen voor een uniforme set regels die voor heel Alliander geldt, zijn vernieuwde Life Saving Rules gelanceerd op de Dag van de Veiligheid op 20 maart 2019. De regels zorgen voor eenduidigheid en duidelijkheid en zijn bedoeld om veiligheidsincidenten te voorkomen.

Nieuwe veiligheidskleding

In 2019 kregen onze medewerkers nieuwe veiligheidskleding. De nieuwe kleding is veiliger, comfortabeler en volledig circulair: de kleding voldoet aan de norm voor bescherming tegen vlambogen, kent uniforme kleuren en is te dragen in verschillende seizoenen en weersomstandigheden. De kleding is getest en verbeterd tijdens een draagproef, waarbij vijftig technici enkele maanden in de nieuwe kleding hebben gewerkt.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Benzeen

In ons werk bestaat de kans dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen. In 2018 bleek uit onderzoek van KIWA dat gaslekken kunnen leiden tot benzeenverontreiniging in de bodem. We hebben toen aangepaste werkinstructies opgesteld om medewerkers te beschermen. In opdracht van Netbeheer Nederland is in 2019 aanvullend onderzoek uitgevoerd om de risico’s voor medewerkers, omgeving en milieu nader te bepalen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat benzeen bij gaslekken vaker voorkomt dan eerder aangenomen, namelijk bij acht op de tien gaslekken. De mate van de verontreiniging en blootstelling aan benzeen tijdens reparatie van gaslekken is beperkt en ligt ver onder de wettelijke grenswaarden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verontreinigingen niet leiden tot risico’s voor de medewerkers die de gaslekken repareren en voor de omgeving waar die gaslekken zich voordoen.

Chroom-6

In 2018 werd duidelijk dat bij een aantal hoogspanningsmasten van TenneT verf met chroom-6 is gebruikt. Ook bij masten waar medewerkers van Qirion aan werken. We hebben hierop de samenwerking met TenneT gezocht. Daarnaast hebben we een werkgroep opgezet om vast te stellen op welke assets verf met Chroom-6 is gebruikt en welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig aan deze assets te kunnen werken. Voor de gezondheid van onze medewerkers is het belangrijk te weten bij welke assets nog meer verf met chroom-6 is gebruikt. Die hebben geleid tot aangescherpte werkinstructies. In 2019 hebben we verder onderzoek gedaan. Uit diverse steekproeven blijkt dat in het verleden chroom-6-houdende verf is gebruikt. We hebben hier echter geen trend in ontdekt. Assets van allerlei leveranciers en uit alle jaartallen bevatten chroom-6. Naast chroom-6 hebben we onderzoek gedaan naar loodhoudende verf. Ook lood is bij herhaaldelijke blootstelling schadelijk voor de gezondheid. Vrijwel alle verflagen bevatten in meer of mindere mate lood. Voor medewerkers is informatie beschikbaar waar loodhoudende verf en chroom-6 voorkomen en hoe ermee dient te worden omgegaan.

Asbest

In augustus 2019 is in de meterkasten van de algemene ruimtes van zes aaneengesloten portiekflats in Rotterdam asbest gevonden. Vermoedelijk is de asbest afkomstig uit de pasta die in de jaren ‘60 is gebruikt om stalen draadverbindingen gasdicht te maken. Gelijksoortige kit is mogelijk ook in Liander-gebied gebruikt. We hebben een werkinstructie opgesteld die monteurs voorschrijft hoe zij om dienen te gaan met hennep-kit-verbindingen van vóór 1978. Om monteurs niet bloot te stellen aan een mogelijk gezondheidsrisico, worden de oude verbindingen niet losgemaakt zolang ze asbestverdacht zijn. Ook is besloten deze leidingen niet meer te borstelen of te schuren. Geplande werkzaamheden aan oudere gasleidingen worden uitgesteld. Reparatie van gasleidingen inpandig zijn, dankzij een (tijdelijke) alternatieve, werkwijze, wel mogelijk zonder de verbindingen te schuren of te zagen. 

Impact van milieu-issues

Op nationaal niveau speelden in 2019 milieu-issues die effect hebben op ons werk en de realisatie van ons werkpakket. De belangrijkste zijn stikstof en PFAS.

PFAS

PFAS is een verzamelterm voor duizenden stoffen die niet van nature in het milieu voorkomen. Bij een te hoge concentratie moeten er maatregelen worden genomen en kan de grond niet zonder meer worden getransporteerd of toegepast. Dit bemoeilijkt tal van grondactiviteiten. PFAS heeft sinds de verhoging van de norm nauwelijks impact op onze projecten. Liander gaat bij grondroering altijd zorgvuldig te werk en heeft rondom PFAS eerder dit jaar al interne voorzorgsmaatregelen genomen door het inrichten van PFAS-onderzoek van grond ter bescherming van medewerkers die bijvoorbeeld met grond werken.

Stikstof

Er waren in 2019 acht projecten rondom aanleg, vervanging of onderhoud van onze netten die door de stikstofcrisis werden geraakt. Daarnaast is er ook sprake van indirecte impact, bijvoorbeeld doordat nieuwbouwprojecten zijn stilgevallen. Met name deze indirecte impact baart ons zorgen. Om de impact van de stikstofproblematiek te bepalen voor de uitvoering van projecten van Alliander alsmede een handelingskader te bieden voor de toekomst, is binnen Alliander in oktober 2019 een issueteam gevormd.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. De LTIF over 2019 is uitgekomen op 2,1 en is daarmee hoger dan de LTIF over 2018 (1,4). Het grootste verschil met 2018 is de toename van het aantal verkeersongelukken (9 in 2019, 0 in 2018). Afgelopen jaar hebben zich geen grote veiligheidsincidenten met elektriciteit en gas voorgedaan. 

LTIF
Ongevallen met verzuim
Ongevallen zonder verzuim