Verduurzaming van de energievoorziening en van onze bedrijfsvoering

De verduurzaming van de energievoorziening in ons verzorgingsgebied is in volle gang. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van grootschalige teruglevering zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot knelpunten. Die kunnen we niet alleen oplossen. Daarvoor is vroegtijdige samenwerking tussen alle partijen en een planmatige aanpak nodig. We werken mee aan de Regionale Energiestrategieën (RES) die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door aandacht te geven aan de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van duurzaamheid van de energievoorziening en onze eigen bedrijfsvoering. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's:

Gerelateerde materiële thema's

③Stimuleren duurzame energieopwekking
④ Samenwerken aan innovatieve oplossingen
⑧ Verantwoord investeringsbeleid
⑩ Toekomstbestendig netwerk
⑪ Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
⑮ Toegang tot betaalbare energie 

Bijdrage aan SDG's
Gerelateerde stakeholdergroepen

Klanten, Aandeelhouders en Investeerders

Doelen en resultaten duurzame bedrijfsvoering

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering 1

271 kton max
264 kton
288 kton in 2018

Circulariteit 2

25 %
30 %
16,5 % in 2018
  • 1 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
  • 2 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 3 Vanaf 2019 wordt zowel de doelstelling als de score afgerond op hele getallen.